15 års jubilæum i Eltronic A/S - Claus Norring Jensen

I år har Claus Norring Jensen nået en imponerende milepæl med sit 15 års jubilæum i Eltronic A/S. En væsentlig drivkraft for Claus har været den konstante strøm af forskelligartede projekter, som bringer afveksling og nye udfordringer med sig.

15 års jubilar i Eltronic

Indtræder i ny rolle som Automation Team Lead

Ved årets begyndelse trådte Claus ind i en ny rolle som Automation Team Lead, der markerer det næste skridt for afdelingen, som et resultat af dens vækst over de seneste år. En rolle som Team Lead indebærer, at Claus byder ind på den tekniske del i afdelingen samt støtter kollegaer, så der sikres en ensartethed i opgaverne.

Min nye rolle betyder, at jeg er med fra projektets start – især i den indledende fase, koncept-design fasen, så vi på den måde har en fælles forståelse af de krav og idéer, kunderne har stillet, så vi sikrer bedre sparring og kan hjælpe hinanden i det videre projektforløb.

15 år i samme afdeling med forskellige fokusområder

Med en uddannelse som Automatikmekaniker fra Vejle Tekniske Skole, fandt Claus vej til Eltronic i august 2008.

En af mine kollegaer, fra mit tidligere arbejde, skiftede til Eltronic. Han introducerede mig for virksomheden og foreslog, at jeg kom dertil, og jeg har været her siden da.

Da Claus´ rejse startede i Eltronic, var opgaverne meget alsidige, og man havde mange hatte på. Omkring 70 mand var ansat på Spettrupvej, og det var på en måde en lille familie. Med sin første involvering i et større projekt, fik han en god lærerig start, og sidenhen har han været med på mange store projekter ved vores kunder.

Jeg har altid været i den samme afdeling blot med forskellige fokusområder. I starten var det mere udførende på software og idriftsættelse, hvor det nu er skiftet over i specifikation og design. Det giver mig mulighed for at forstå kunden og dens behov og omsætte det til et produkt.

 

Afveksling og varierede projekter er en stor drivkraft

Claus har igennem sin tid været involveret i mange forskelligartede projekter. Mens nogle projekter strækker sig over længere perioder, bliver der også tilføjet nye projekter med nyt spændende indhold. Dette har skabt forandring i de opgaver Claus har arbejdet med – denne afveksling gør det til et spændende sted at arbejde.

Det er især kundeafklaringerne, der er spændende – det med at skabe grundlaget for det næste projekt og komme frem til den rigtige løsning så tidligt som muligt i projektet sammen med kunden. Det er interessant at skulle lægge linjerne for projektet – på PDS niveau – det overordnede niveau. Det med at være med til at få guidet kollegaer til at få lavet gode specifikationer, så vi har et godt udgangspunkt, når vi skal i gang med at lave selve koden, synes jeg er rigtig spændende.

Et vellykket softwareprojekt

Især ét projekt fremhæver Claus – et rent softwareprojekt, som Eltronic udførte hos en kunde. Her bestod arbejdet i at få specifikationerne fra kunden og omsætte det til kode.

Da vi endelig startede, så fungerede det bare, og vi fik lavet simuleret test her i huset sammen med kunden. Så tog vi ud til kunden og var derude i 3 dage, og så kørte anlægget! Vi ringede til dem et halvt år efter for at høre, hvordan det gik – det kørte stadig. Det lykkedes at komme på plads med projektet til tiden, også selv om at tidsplanen var stram.

Når jeg tænker på min rejse, har der været mange spændende projekter hen over årene, og der er stadig mange i gang. Det er det, der holder mig kørende, at der hele tiden er noget nyt og nye udfordringer.