Vi tager ansvar

Vores dedikation til bæredygtighed er reflekteret i de teknologier, som vi arbejder med og de løsninger, som vi leverer. Ved at give vores kunder produkter og løsninger, der er udviklet med de nyeste teknologier på markedet, bidrager vi til, at vores kunder både får en øget effektivitet og en mere bæredygtig forretning.

ESG-rapport 2021-2022

Bæredygtighedsrapport

Hvordan forholder Eltronic A/S sig, som en del af Eltronic Group, til bæredygtig udvikling? Læs mere om det i Eltronic Groups Sustainability Report 2021/2022.

At fremskynde den grønne omstilling er væsentligt i forhold til at kunne prioritere den globale udfordring, som vi står overfor, og for at kunne holde 1,5 graders målet inden for rækkevidde. Det kræver ambitioner, handling og ansvarlighed.

I Eltronic Groups Sustainability Report 2021/2022 deler vi vores seneste fremskridt, udfordringer og læringer i forsøget på at fremme vores bæredygtige udvikling.

Læs hele rapporten her 

17 Verdensmål

Vi støtter FN's Verdensmål

Hos Eltronic A/S arbejder vi aktivt med at opnå de 17 Verdensmål, der er blev vedtaget af FN i 2015. Blandt andre initiativer, så har vi frem til 2020 været en af de 30 danske virksomheder, der har deltager i ”SDG Accelerator”, som var et accelerations- og innovationsforløb, der skulle bistå industrivirksomheder i at udvikle nye forretningsmuligheder i regi af FN’s 17 verdensmål.

Vi har arbejdet med at udvikle en løsning, der kan hjælpe vores kunder med at holde styr på deres ressourcer i hvert step af en produktionsproces, hvilket på sig vil gøre dem i stand til at optimere i forhold til udvalgte Verdensmål.

For at sikre en bedre fremtid for kommende generation er alle mål lige vigtige. Men vi har valgt at fokusere vores indsatser på to områder, hvor vi mener, at vi virkelig kan gøre en forskel.

Nedenfor kan du finde eksempler på, hvordan vi bidrager til at nå Verdensmålene ved at anvende innovation og nye måder at tænke og arbejde på.

Mål 9

Industri, innovation & infrastruktur

Hos Eltronic A/S bruger vi teknologier, der signifikant reducerer energiforbruget hos vores kunders faciliteter.

Ved at automatisere produktionslinjer og lave produktionsprocesser smartere og mere effektive er vi med til at få produktionsindustrien til at udnytte ressourcer bedre og derved gøre industrien mere bæredygtig.

Spild er minimeret, kvaliteten er forbedret og mindre energi bliver brugt til at producere det samme eller måske endda en øget produktion.

Mål 12

Ansvarligt forbrug & produktion

Som et led i vores arbejde med at skabe en mere bæredygtig verden arbejder vi også med vores egne processer.

Derfor har vi nedfældede nogle mål for at reducere vores miljøpåvirkning ved bl.a.:

  • Spare på forbruget af naturens ressourcer
  • Sikre en høj grad af genbrug og affaldssortering for at reducere spild
  • Indkøb af den mindst mulige mængde miljøskadelige produkter såsom kemikalier og andre forbrugsvarer for projekter og kontoerne
  • Informere og motivere medarbejdere til øget opmærksomhed på miljøforhold
  • Opfordre vores leverandører til at lige så opmærksomme på miljøet

 

Gennem partnerskaber med leverandører, autoriteter og vores lokale samfund ønsker vi at opnå en miljøsynergi, der styrker vores fremtidige miljøindsatser.

Vores certificerede partnerskaber