Cannabisproduktion

Good Manufacturing Practice (GMP) eller god fremstillingspraksis er et nøgleord i produktionen af medicinsk cannabis. Eltronic har hjulpet en international virksomhed med produktion i Danmark med at udvikle, producere, implementere og optimere automationsløsninger til proces af medicinsk cannabis. Den samlede løsning omfatter både proces- og CIP-anlæg.

Automationsanlæg

Komplet anlæg til proces af medicinsk cannabis

Alle kompetencer samlet ét sted

Eltronic er specialister inden for automationsløsninger og compliance til Life Science-branchen. Især automationshusets stærke automations- og compliance-kompetencer samt indgående viden om industristandarder (eks. GAMP 5, S88) var afgørende for kunden, da det essentielle anlæg i deres cannabisproduktion skulle udvikles.

I det omfattende projekt har Eltronic haft alle virksomhedens interne kompetencer i spil. Det mekaniske design var på plads, da Eltronic kom ind i projektet og skulle levere selve ”indmaden”.

Eltronic har stået for udvikling af automationsdesign, PLC-programmering og hardwaredesign til automationsstyring. Derudover har Eltronic fremstillet el-tavler til løsningen og sikret sikker onsite-montage i en såkaldt ATEX-zone, hvor særlige hensyn skal tages. Tidligere i projektet har Eltronic desuden været involveret i etableringen af et kvalitetssystem (QMS).

Endeligt har Eltronic sikret al dokumentation fra start til slut i forbindelse med implementeringen af proces- og CIP-anlæggene i henhold til GAMP 5 (eks. Risk Assessment, URS, FAT/SAT, FS/HS/SS samt IQ/QQ).

GMP er altafgørende inden for pharma

I 2018 trådte en fire år lang forsøgsordning med medicinsk cannabis i kraft i Danmark. Formålet med forsøgsordningen var at give patienter, som ikke har haft gavn af allerede godkendt medicin, en lovlig mulighed for at afprøve behandling med medicinsk cannabis. Denne ordning er nu blevet forlænget med yderligere fire år.

De danske myndigheder stiller høje krav, og god fremstillingspraksis eller ”Good Manufacuring Practice” (GMP) er fundamentalt, når det kommer til produktion af medicinske cannabisprodukter.

Kvaliteten skal være ensartet og i orden hver gang – og der er ikke noget at rafle om, når der kommer til lovgivning, regler og retningslinjer. Derfor har det været særligt vigtigt for kunden at bruge en leverandør med stor erfaring inden for området GMP.

Eltronic A/S’ kompetencer

Leverance inden for seks måneder

Projektet, fra design til kvalificering/validering af systemet, kunne Eltronic levere inden for seks måneder. Det var også inklusiv levering af komponenter og selve installationen af det komplette automationsanlæg i kundens produktion i Danmark.

Eltronic A/S’ kompetencer i projektet:

  • GMP-Compliance (hele projektet er udført med GMP-dokumentation)
  • Automationsdesign
  • PLC-programmering
  • Hardwaredesign (automationsstyring)
  • Tavleproduktion
  • Onsite-montage (en del i ATEX-zone)
  • Test og indkøring

Medicinsk Cannabis

Læs mere om Eltronics indledende samarbejde med medicinalvirksomheden
– og hvordan vi blandt andet har bistået med kvalitetssystem (QMS) tidligere i projektet.

Læs mere