ESG-rapport 2021-2022

Teknologikoncernen Eltronic Group udgiver sin anden bæredygtighedsrapport. Med handling, mere data og formaliserede processer skal virksomheden sikre mere bæredygtig udvikling.

ESG-rapport 2021-2022

Eltronic Group udgiver bæredygtighedsrapport

Eltronic Groups bæredygtighedsrapport for regnskabsåret 2021/2022 inkluderer alle selskaber under Eltronic Group og afdækker relevante aspekter af koncernens indsatser inden for ledelses-, miljø- og sociale forhold, der skal sikre en bæredygtig udvikling.

– Vi alle sammen er blevet mere engagerede og villige til at prioritere at mindske vores aftryk, og jeg mener, at dem, der kan, deler et stort ansvar. Selvom det kan virke som en dråbe i havet, betyder det noget, når vi står sammen og handler, siger Eltronic Group-CEO Lars Jensen.

Sidste år udgav Eltronic Group sin første bæredygtighedsrapport, som også er ’baseline’ for, at Eltronic Group kan måle og evaluere på sin bæredygtige udvikling fremover gennem årlig bæredygtighedsrapportering.

Formalisering og mere data skal sikre udvikling
Det seneste år har Eltronic Group forbedret sit rammeværk og udbygget datagrundlaget for bæredygtighedsrapporteringen – et mål, der blev sat i rapporten for 2020/2021. Men selv om rapporteringen i år kun er nummer to i rækken, har arbejdet med bæredygtighed været godt undervejs i Eltronic Group i en årrække. Nu vil koncernen se mere indad og fremme den bæredygtige udvikling med mere data og formaliserede processer.

– I 2015 startede vi vores rejse mod at reducere vores negative påvirkninger. Siden 2021 har vi været i gang med at formalisere vores transition ved at måle og kortlægge vores scope 1- og 2-udledninger. For at nå vores mål om at blive CO2-neutrale inden 2050 vil vi over de næste tre år fokusere på at kortlægge vores scope 3-udledninger, forklarer Lars Jensen.

Mere fokus på sociale forhold
Siden grundlæggelsen i år 2000 har Eltronic Group oplevet stigende udvikling og vækst. Nu tæller koncernen samlet set mere end 1300 medarbejdere verden over. I den nyeste bæredygtighedsrapport får de sociale forhold også mere spalteplads:

– Vores medarbejdere er årsagen til, at vi kan lave det, vi gør, og at vores kunder har tillid til os.
I år har vi udvidet afsnittet, der dykker ned de i sociale forhold, hvor vi uddyber vores arbejde med intern talentudvikling, vores kultur og målepunkter, siger Lars Jensen.

Læs Eltronic Groups bæredygtighedsrapport her