ESG-rapport 2022/2023

Eltronic A/S’s moderkoncern, Eltronic Group, udgiver i dag sin tredje bæredygtighedsrapport. Baseret på udvikling af bæredygtige teknologier, minimering af miljøpåvirkning og forbedring af kunders konkurrenceevne, stræber gruppen efter at sikre en større bæredygtig udvikling på tværs af hele koncernen.

ESG-rapport 2022/2023

Eltronic Group udgiver sin tredje bæredygtighedsrapport

Læs bæredygtighedsrapport her

Eltronic Groups bæredygtighedsrapport for 2022/2023 omfatter alle Eltronic Groups datterselskaber og afdækker relevante aspekter af koncernens og de enkelte datterselskabers indsatser inden for ledelse, miljø og sociale forhold som til sammen skal sikre en bæredygtig udvikling.

I regnskabsåret 2022-2023 har vi investeret markant i digitalisering som en erkendelse af, at data er en vigtig drivkraft i skabelsen af en bæredygtig fremtid. Jeg er også glad for, at vi har øget repræsentationen af kvinder i bestyrelsen med 13,2 %. Helt afgørende er dog, at vi i det forgangne år igen har investeret ressourcer i at udvikle bæredygtige teknologier, minimere miljøpåvirkningen og forbedre vores kunders konkurrenceevne“, siger Eltronic Group CEO – Lars Jensen.

Bæredygtig udvikling er kernen i Eltronic Groups forretningsstrategi. Ansvaret tages alvorligt med erkendelsen af, at de otte selskaber i koncernen har en betydelig indflydelse. Fokus for gruppens aktiviteter ligger i at skabe løsninger, der påvirker samfundet positivt og bidrager til den grønne omstilling ved at minimere klimabelastningen og reducere ressourceforbruget.

Styrkede ESG-initiativer i Eltronic A/S

Eltronic A/S’s værdier, virksomhedskultur og politikker udgør et solidt grundlag for deres vækst i de seneste år. De har styrket deres ESG-indsats ved at opnå Eco Vadis bronzemedaljen, og har som mål at opnå EcoVadis guldmedalje samt en CDP A-rating inden 2027.

Virksomheden har et overordnet miljømæssig mål om at ære Paris-aftalen og opnå netto-nul-emissioner senest i 2050. Derfor sigter Eltronic mod at forpligte sig til Science Based Targets-initiativet i begyndelsen af 2024. De har implementeret flere initiativer, herunder overgang til elektriske køretøjer og installation af fælles affaldsstationer med seks separate fraktioner for at forbedre affaldssortering og fremme cirkularitet.

I Eltronic er de også engagerede i bæredygtige arbejdsforhold, og prioriterer medarbejdernes trivsel ved at gennemføre en årlig medarbejderudviklingsundersøgelse såvel som personalemøder og individuelle samtaler. Sikkerhed har høj prioritet hos Eltronic, hvilket afspejles i en positiv nedgang på 63% i Lost Time Injury Frequency (LTIF).

Disse indsatser demonstrerer deres engagement i ansvarlige forretningspraksisser, gennemsigtighed, mangfoldighed og håndtering af klimaforandringer.

Øget engagement for en bæredygtig udvikling

I tråd med Eltronic Groups strategi er der foretaget afgørende investeringer i etableringen af en ESG-dataplatform. Dette forbedrer ikke kun driftseffektiviteten, men gør det også muligt for virksomheden at træffe informerede beslutninger, der er i overensstemmelse med dens miljømæssige og sociale mål.

Hvad angår miljøindsatsen, har Eltronic Group taget skridt til at fremme den grønne omstilling. Der er indgået en aftale om at sikre, at forbruget af elektricitet på de danske lokationer, kommer fra 100 % vedvarende energi. Desuden engagerer virksomheden sig aktivt i ønsket om at reducere emissioner i overensstemmelse med den videnskabelige konsensus om klimaændringer, da virksomheder inden for koncernen har tilmeldt sig Science Based Targets-programmet.

I det forløbne år har Eltronic Group også opnået en vigtig præstation med introduktionen af målbaserede sociale målinger inden for koncernen.
“Vores medarbejdere er afgørende for vores succes, og vi prioriterer at skabe en sikker og attraktiv arbejdsplads. Samtidig glæder det mig at se et øget fokus på mangfoldighed, lighed og inklusion, der fremmer en inkluderende kultur for vedvarende vækst”, fastslår Lars Jensen.

Visionær organisation med ambitiøse mål

Som en fremsynet organisation fortsætter Eltronic Group med at sætte klare og ambitiøse bæredygtige mål. Virksomheden har defineret et roadmap, der tjener som et vidnesbyrd på dens dedikation til miljøansvar og sætter scenen for en fremtid, hvor dens forretningspraksis problemfrit tilpasser sig principperne om bæredygtighed.