Kortlægning af CO2-udledninger i hele værdikæden

Nu går Eltronic Group i gang med at kortlægge CO2-udledninger i hele værdikæden

For at sikre valid og komplet rapportering af koncernens CO2-udledning i fremtiden tager Eltronic Group nu fat på arbejdet med at indsamle data og dokumentere sine CO2-udledninger i hele værdikæde – scope 1, 2 og nu 3.

Det er en klar prioritet for Eltronic Group-koncernen at bidrage til en bæredygtig udvikling. Blandt en række andre indsatser er det derfor væsentligt at dokumentere sit CO2-mæssige fodaftryk. De to seneste år har koncernen målt og dokumenteret de CO2-udledninger, der hører under de såkaldte scope 1 og 2 ifølge Greenhouse Gas-protokollen (GHG). Det vil sige de direkte og indirekte udledninger, som koncernen selv har kontrol over.

Nu er tiden kommet til at gå længere ind i værdikæden og rette blikket mod de udledninger, som Eltronic Group er indirekte ansvarlig for. Det er de udledninger, der sker gennem hele virksomhedens værdikæde, fra producent til forbruger. For de fleste virksomheder, der arbejder med udvikling, ligger den største CO2-udledning i scope 3.

I alt er ni driftselskaber en del af Eltronic Group, og alle skal indsamle data, der gør det muligt at kortlægge hele koncernens CO2-udledning.