Årsrapport 2020-2021

Eltronic Group fremlægger i denne uge sit årsregnskab for 2021, der viser, at selskabet har haft en omsætning på 1.041 mio DKK. Det er en vækst på 45 procent i forhold til samme periode sidste år. Samtidigt realiserer Eltronic Group en indtjening på 66,7 milioner kroner.

Årsregnskab 2020-2021

Solid medarbejderindsats sikrer Eltronic Group historisk regnskab: Omsætning runder milliarden

Eltronic Group fremlægger i denne uge sit årsregnskab for 2021, der viser, at selskabet har haft en omsætning på 1.041 mio DKK. Det er en vækst på 45 procent i forhold til samme periode sidste år. Samtidigt realiserer Eltronic Group en indtjening på 66,7 milioner kroner.

Nøglen til virksomhedens succes er dygtige medarbejdere

Fremgangen skyldes en organisk vækst, som bunder i stigende efterspørgsel på Eltronic Groups kernekompetencer. Ved udgangen af regnskabsåret kunne virksomheden tælle mere end 900 medarbejdere. Ifølge grundlægger og administrerende direktør i Eltronic Group, Lars Jensen, er det især medarbejdernes indsats, der har gjort det muligt at løfte virksomhedens niveau og opnå et historisk godt regnskab.

– Vi runder en milepæl, som vi kan være stolte af. Der er virkelig blevet arbejdet igennem på alle niveauer i virksomheden, og jeg er stolt af vores medarbejdere, som endnu en gang har ydet en enorm indsats. Det er på grund af dem, vi kan levere et meget tilfredsstillende regnskab, som vi kommer ud med i 2021. Samtidig er vi også i et marked, hvor der kommer mere og mere efterspørgsel på netop det, vi er gode til og brænder for. Uanset hvad vi arbejder med, er vores mission altid at forbedre vores kunders konkurrenceevne, siger han.

Skærpet fokus på kerneforretningen og megatrends

En af de store begivenheder i det forgangne år har været, at selskaberne Eltronic Wind Solutions, Sonne, BIIR, Blaaholm blev fusioneret under navnet Enabl. Sammenlægningen, som juridisk set først trådte i kraft per 1. november 2021, har gjort Eltronic Group til en endnu stærkere leverandør til vindindustrien.

At blive en større spiller i vindbranchen er i tråd med Eltronic Groups strategi. Udvikling og skalering af tre teknologiområder, som ifølge koncernen er afgørende i fremtidens industri, er i centrum. I løbet af 2021 har Eltronic Group derfor skærpet fokus på områderne automatisering og digitalisering, x-to-power og power-to-x.

Inden for automatisering og digitalisering hjælper flere af Eltronic Groups selskaber kunder i fremstillingsindustrien med at optimere deres produktion og reducere deres CO2-footprint bl.a. ved hjælp af bl.a. kunstig intelligens i styringsplatforme og produkter.

Power-to-x-teknologien er den proces, der omdanner grøn elektricitet til grønne brændsler som for eksempel brint, ammoniak og grøn metanol via elektrolyse. Det er Enabl, som er koncernen største selskab, der repræsenterer Eltronic Group på området.

Det mere ukendte begreb: x-to-power er processen, der gør, at x’et, som fx kan være metanol, kan anvendes som brændstof. Inden for x-to-power arbejder virksomheden Elronic FuelTech med at udvikle brændstofsystemer, som er med til at sikre bl.a. den maritime industri en renere fremdrift.

Med en solid ordrebog og en lang række aktiviteter, har Eltronic Group formået at stadfæste sin eksistensberettigelse og tilstedeværelse inden for de tre nøgleområder i industrien i 2021.

Investeringer i en stærkere organisation

Til vokseværk og skalering hører også en organisation, der kan følge med. Derfor har Eltronic Group i 2021 investeret i at implementere de rette interne processer, strukturer og systemer.

– Når en virksomhed vokser, som vi har gjort over de seneste år, er det særdeles vigtigt med rettidig omhu. Vi er afhængige af, at vores organisation hele tiden passer til vores forretning. Derfor har vi brugt ressourcer på at udvikle og styrke organisationen til yderligere vækst, forklarer Lars Jensen.

Strukturerede bæredygtighedsindsatser og datadrevet CO2-footprint

Bæredygtighed har været et andet væsentligt fokus i 2021. Eltronic Group har igangsat bæredygtighedsinitiativer, som inden for de næste år skal udmunde i, at virksomheden har en mere holistisk og struktureret tilgang til emnet.

– Vi har for alvor sat ind på arbejdet med ESG-rapportering, og vi har lagt et fundament for, hvordan vi skal samle data og videreudvikle vores arbejde med bæredygtighed. Det er vores ambition, at vi inden for nogle få år skal kunne mærke produkter med deres CO2-footprint, så forbrugerne kan vælge et givent produkt ud fra, hvor bæredygtigt det rent faktisk er, siger Lars Jensen.

Forventninger om yderligere vækst i 2022

I de kommende år er det en del af Eltronic Groups strategi at vækste yderligere på det globale marked, og koncernen forventer da også, at der vil være en stigning i aktiviteter i 2022. Det betyder desuden, at der skal ansættes flere medarbejdere i både i Danmark og i udlandet.