Vækst- og investeringsår for Eltronic Group

2022 blev et år med fokus på investering og udvikling for teknologikoncernen Eltronic Group. Med solide produktplatforme og en styrket organisation ser koncernen frem til 2023.

Årsrapport 2022

Vækst- og investeringsår for Eltronic Group

I denne uge fremlægger Eltronic Group sit årsregnskab for 2022. Koncernen har i 2022 øget den samlede omsætning til 1,66 milliarder kroner mod 1,04 milliarder kroner året før. Det er en vækst på cirka 60 procent. Samtidigt realiserer Eltronic Group et resultat efter skat på 71,2 millioner kroner.

Massive investeringer i udvikling

Hovedoverskriften for regnskabsåret er: Investeringer. Det gælder især, når det kommer til nye teknologier og videreudvikling af produkter. Blandt andet har driftsselskabet Eltronic haft fokus på at investere i udvikling af produkter med bæredygtige materialer til fremstillingsindustrien. Eltronic Fueltech har udviklet nye brændstofsystemer til ammoniak, og Enabl har udviklet komplette produktionslinjer til fabrikation af tårne og monopæle til vindmøller.

– Vi har i høj grad haft fokus på at investere i og udvikle vores produktplatforme, så vi er klædt på til at løse de opgaver, der kommer i fremtiden. Vi arbejder hele tiden ud fra, at det, vi laver i dag, kan vi ikke leve af om fem år. Og vi skal hele tiden være med helt fremme, når det kommer til ny teknologi inden for de områder, vi arbejder med, forklarer Eltronic Groups CEO Lars Jensen.

Digitalisering hele vejen rundt

Eltronic Group har fortsat i 2022 koncentreret sig om en gennemgribende digitalisering i organisationen, der skal sikre, at rejsen fortsætter.

– Det er nødvendigt at have et stærkt fundament, og derfor er vi i gang med at styrke og tilpasse vores forretningssystemer. Vi arbejder med digitalisering hele vejen rundt med en ambition om at styrke vores performancekultur i hele virksomheden. Det er med til at skabe størst mulig værdi for kunderne i fremtiden, slutter Lars Jensen.

Udbygning og udvidelse – lokalt og globalt

Ved udgangen af regnskabsåret kunne Eltronic Group tælle godt 1300 medarbejdere. Til sammenligning var det samme tal året før godt 900.

For at bakke op om den konstante udvikling, har Eltronic Group udbygget hovedkvarteret i Hedensted. I sommeren 2022 åbnede dørene til en ny kontorbygning med plads til mere end 100 nye ingeniører, og i februar 2023 står et nyt udviklings- og testcenter på 6200 kvadratmeter færdigt. Samtidigt har flere af koncernens selskaber etableret sig på nye lokationer ud over Danmarks grænser, i blandt andet Sydkorea og USA, for at komme tættere på kunderne.

Eltronic Group har desuden tilføjet to selskaber til porteføljen i løbet af regnskabsåret. Både systemintegratoren til logistikcentre Epcido og medico-teknologiselskabet MME Nordic har tilsluttet sig koncernen med det formål at skalere forretningerne og styrke deres konkurrenceevne.

Ramt af komponentkrise

Som mange andre virksomheder i industrien har Eltronic Group været udfordret af et kaotisk marked med komponentmangel. Det har blandt andet været udfordrende at få tilstrækkeligt med mikrochips, som er en nøglekomponent for Eltronic Group-virksomhederne.

– Vi har været nødt til at foretage store konstruktionsændringer, udvikle nye softwareplatforme og planlægge nye tiltag, i takt med at nye løsninger blev frembragt. Vi har også været nødt til at investere i større varelagre for at sikre levering til vores kunder. Ved udgangen af regnskabsåret så komponentleverancerne lysere ud igen, og vi er ovre det værste og kan se fremad. Det er dog stadig med enkelte undtagelser, og vi håber ikke, der kommer nye forstyrrelser. Derfor er vi også tilfredse med, hvordan vi har klaret os igennem komponentkrisen sammen med vores kunder, siger Lars Jensen.

Klædt på til fremtiden

Ifølge Eltronic Group-direktøren er koncernen klar til fremtiden, hvor den grønne omstilling, med vedvarende
energi, Power-to-X og X-to-Power, medico, infrastruktur og bæredygtige materialer i industriel produktion vil
være ’drivere’ for selskabets aktiviteter.

– Vi har en solid forretning, ambitiøse kunder og medarbejdere med stærke kompetencer. Vi har været
igennem et stort investeringsår, og nu kan vi begynde at bruge de produktplatforme, vi har udviklet, siger
han.

Du kan læse hele årsrapporten her.