Mød en kollega

Tag et øjeblik og bliv lidt klogere på, hvordan det er at arbejde hos Eltronic A/S. Vi tilbyder en bred vifte af stillinger og ansætter mange dygtige og dedikerede medarbejdere. Fælles for dem alle er, at de er specialister inden for deres specifikke felt. Mød nogle af dem her.

Laila Schou Pedersen – Technical Writer

Teknisk dokumentation på leverancer

Inden jeg kom til Eltronic, flyttede jeg til Danmark, hvor jeg tog min Cand. Mag. i engelsk og arbejdede som selvstændig oversætter. Omkring efteråret sidste år kom jeg til at savne fordybelsen i mit arbejde, hvor telefonen ikke afbryder én hele tiden, og hvor jeg kunne komme tættere på mine kollegaer. Derfor søgte jeg stillingen som Technical Writer hos Eltronic.

I min hverdag hos Eltronic arbejder jeg med at skrive brugsanvisninger til vores leverancer. Her sørger jeg for dokumentation, og at vi overholder de forskellige standarder, der er ifm. brugsanvisninger. Det jeg synes er rigtig spændende ved mit arbejde er, at jeg konstant lærer noget nyt. Jeg har altid elsket at tilegne mig ny viden og forstå nye sammenhænge – og det er nu blevet en fast del af min hverdag, da jeg skal forstå vores leverancer for at kunne skrive en fyldestgørende brugsanvisning. Så selvom jeg ikke altid har haft en bestemt interesse i maskiner, så har jeg gennem min erfaring og studier lært, at alt er spændende, når først man sætter sig ind i det.

Noget af det, jeg synes allerbedst om, er at komme på arbejde, og få lov til at arbejde sammen med en hel masse spændende og intelligente mennesker – det synes jeg er et privilegium. Som relativ ny i firmaet, har jeg oplevet alle som flinke og hjælpsomme. Selvom folk har travlt tager de sig alligevel tid til at hjælpe og snakke. Der er en god stemning i huset, og man kan fornemme den faglige stolthed, og at folk brænder for det de laver, og det er fedt at være en del af.

For mig udmærker Eltronic sig ved en sund tillidskultur kollegaer imellem, hvor man tager ansvar for sine opgaver, og derfor også stoler på, at ens kollegaer gør det. Samtidig føler jeg heller ikke, at jeg står alene med mit arbejde, så hvis jeg er usikker eller i tvivl, er der hjælp at hente hos mine kollegaer.

Thomas Sørensen - Senior Mechanical Engineer

Automation i større projekter

Jeg er udannet Maskiningeniør, og har siden jeg blev færdiguddannet haft fornøjelsen af at arbejde med automation på større projekter – jeg har altid syntes at ting i bevægelse var rigtig spændende. Jeg sidder nu i stillingen som Senior Mechanical Engineer, hvor jeg arbejder med maskinkonstruktion og konceptudvikling. Som mechanical-lead på et par af vores store projekter, er det min opgave at bevare overblikket, være en del af planlægningen, og sætte retning for mit team.

Mine arbejdsdage består ofte af dag-til-dag planlægning, da vores projekter er af stor variation. Derudover er det færdiggørelse af konstruktioner, som kan være tilføjelser til eksisterende maskiner – lige nu arbejder vi bl.a. på en serieproduceret maskine, hvor der er kommet tilføjelser til. Der er en meget tæt koordinering med vores produktion i forhold til forbedringer, rettelser samt optimering af samleprocesser.

Jeg elsker især at se de koncepter og designs vi har arbejdet på, blive samlet og tage form hos kunden. Det er utrolig spændende at være en del af hele processen – især at være involveret i projekter fra begyndelsen fra de første konceptmøder med kunden og helt frem til de sidste optimeringer og aflevering til kunden. Det er især unikt, at vi i Eltronic får lov til at se det det endelige resultat i virkeligheden.

Mit arbejde er især spændende, da jeg er involveret i mange dele af projekterne. Det betyder også, at jeg skal jonglere med mange bolde i luften. Jeg kan derfor være nødsaget til at sætte dagens opgave på pause for at kunne tage mig af en pludselig opgave, der haster. Det er spændende at skulle være fleksibel og omstillingsparat, og det gør, at hver dag ikke er ens. Vi har et meget tæt samarbejde på tværs af afdelingerne for at få tingene til at lykkedes. Den store tværfaglighed mellem afdelingerne er også med til at gøre det ekstra spændende at arbejde i et team.

I hverdagen nyder jeg især at hygge med mine kollegaer i vores fælles kantine på tværs af afdelingerne. Derudover har vi både sjove arrangementer for hele firmaet og for afdelingen, som bowlingture og gåtur med alpakaer – dette er med til at skabe gode oplevelser sammen.

Mohammad Saad - SCADA/MES Engineer

Specialistviden & onboarding

Med en baggrund som IT-ingeniør fra SDU og erfaring med udvikling af styringer til gartneri og klima fra tidligere stilling, har jeg rent karrieremæssigt bevæget mig inden for fagområder som PLC og SCADA. Det er også primært inden for disse områder, at mit interessefelt ligger. Derfor sidder jeg i dag som SCADA/MES Engineer i SCADA/MES-afdelingen i Eltronic, hvor jeg kom til i slutningen af 2022.

Jeg blev tiltrukket af de utallige muligheder, der eksisterer i Eltronic og de visioner, som virksomheden har for fremtiden, da jeg i sin tid stod overfor valget om et jobskifte. I Eltronic arbejdes der med både PLC og SCADA på specialistniveau, og netop dér så jeg en stor mulighed for at kunne sparre med andre specialister, udvikle mig og bygge på min eksisterende viden. Her et par måneder inde i min ansættelse, er jeg ikke i tvivl om, at jeg har truffet det rigtige valg.

Fra min ansættelses spæde start er jeg blevet vist stor tillid. En tillid jeg som ny medarbejder er meget beæret over at få, og som har betydet, at jeg nu er med på et af vores helt store og nye projekter i huset. Det har været enormt motiverende for mig, og samtidigt vidner det for mig også om en virksomhed, der har tiltro til sine medarbejdere og deres evner. Som ny medarbejder har jeg ligeledes oplevet værdien af Eltronics store interne vidensbase. Fra et professionelt synspunkt er det uvurderligt at have muligheden for at kunne sparre med kompetente kollegaer og finde svar, når behovet er der.

Generelt har hele mit onboarding-forløb været en meget positiv proces. Fra dag et er jeg blevet taget godt imod af kollegaer såvel som ledelse. På eget initiativ har mine kollegaer været opsøgende i forhold til at hjælpe og spørge ind til, om jeg havde brug for noget. Det har også betydet, at jeg er blevet klædt godt på til de arbejdsopgaver, der ligger og venter, men også at der er etableret en tæt kontakt til de personer, som jeg skal arbejde sammen med fremadrettet.

I løbet af mine intro-dage noterede jeg mig, at det blev sagt, at det skal være sjovt at gå på arbejde. Det mærker jeg virkelig er noget, man efterlever i Eltronic. I min afdeling er der plads til, at vi taler sammen off-topic – med andre ord er der plads til andet end arbejde i løbet af en dag. Man oplever generelt også et stærkt fællesskab og familiært miljø, hvor man interess­erer sig for sine kollegaer. Derudover er det muligt at skabe en balance mellem arbejdsliv og privatliv, hvilket ikke er noget, man har mulighed for alle steder.

Mia Randlev Johansen – System & Sales Engineer

Dynamisk salgsrolle

Som System & Sales Engineer bygger jeg bro mellem de tekniske og de kommercielle kompetencer, som vi har i huset. Jeg er en del af salgsafdelingen, men som uddannet eksportingeniør har jeg en grundviden indenfor både det maskintekniske og det kommercielle område. Det giver mig en solid forståelse for begge fagområder og en klar fordel, når jeg skal fungere som bindeled mellem eksperter fra begge verdener.

Min stilling var nyoprettet, da jeg i starten af 2022 kom til Eltronic. Det har betydet, at jeg har haft stor indflydelse på, hvordan min stilling skulle defineres og formes. Min rolle er blevet forholdsvis dynamisk i den forstand, at mine kompetencer bliver sat i spil netop dér, hvor det giver bedst mening. I salgsprocessen er jeg med til at strømline huset, så alle er med på opgavens indhold, og vi sikrer os, at vi kommer godt fra start. Udfordringen består i at få videreformidlet kundens behov og interesser og få dem omsat til et projektgrundlag, som vores folk i huset kan gå i gang med at arbejde med.

Set med mine øjne, er det unikke ved Eltronic, at vi leverer kundespecifikke løsninger, hvilket betyder, at det oftest er udviklingsprojekter, vi beskæftiger os med. Processen er interessant og projekterne er interessante. Det internationale aspekt er for mig også særligt attraktivt. De kunder, vi arbejder med, er nogle af de helt store spillere – og vores projekter strækker sig uden for landets grænser. Lige nu arbejder jeg på et projekt, som foregår i Mexico, mens jeg på samme tid koordinerer med nogle af vores leverandører i Tyskland. Man oplever kontrasten, og det er en fed udfordring.

Der er ikke mange kvinder i mit fag, men ikke desto mindre føler jeg mig rigtig godt tilpas i rollen hos Eltronic. Jeg oplever et stærkt sammenspil mellem afdelinger og på tværs af lokationer. Alle er professionelle, men ultimativt er alle gode overfor hinanden. Miljøet er også på mange måder familiært – vi er store, men vi er på ingen måde distanceret – og jeg oplever et stort fokus på det hele menneske og arbejdsglæde i hverdagen.

Jes Peter Jessen – Automation Engineer, Robot Specialist

Jagten på millisekunder

I Eltronic er jeg en del af afdelingen Automation Software. I mit team, som er sammensat af specialister, løfter vi opgaven med at sende en maskine ud ad døren i fællesskab. Mit primære ansvarsområde kan siges at være alt, som vedrører robotterne.

Min vej fra mekaniker til jagten på millisekunder, som robotspecialist, begyndte under min uddannelse til maskinmester, hvor jeg fik lov at snuse til automationsfaget. Da jeg i august 2021 startede hos Eltronic, kom jeg fra et mindre automationshus, hvor jeg for første gang stod med en robot i hænderne. Her sled jeg for erfaringerne og tillærte mig store mængder viden på egen hånd. Det er en fin måde at lære på, men det kan også være en langsommelig proces, når man higer efter udvikling og ny viden inden for sit felt.

En af de væsentligste årsager til at Eltronic fik min opmærksomhed, var de muligheder, jeg så i virksomheden. Muligheden for en stejl læringskurve, muligheden for at kunne specialisere sig og muligheden for at kunne arbejde med de helt store kunder, hvor kravene – til både faglighed og produkt – er helt andre. Den udfordring er fed, fordi man skal levere på samtlige parametre.

At man har valgt at samle alle kompetencer in-house i Eltronic, giver en stor frihed og i sidste ende et bedre produkt. Man behøver ikke gå på kompromis, fordi man er bundet af begrænsninger, og man kan agere langt hurtigere. For mig som programmør giver det også en ro at vide, at det produkt vi sender ud ad døren, er et kvalitetsprodukt hele vejen igennem. Der ligger noget faglig stolthed i det for mig.

Når vi udvikler kundespecifikke løsninger i Eltronic, så arbejder vi med den mest optimale teknologi. Der ligger altid en spændende udfordring i at skulle få et materiale til at præsentere sit max. I mit team har vi for nyligt arbejdet med en maskine, hvor vi nørdede med at identificere flaskehalse i jagten på de afgørende millisekunder, som kunne øge maskinens effektivitet. Projekter som dette er noget af det, som motiverer mig allermest i mit job, også selvom det til tider indebærer lange dage og skarpe deadlines.

Thomas Mittag – SCADA/MES Engineer

Gode udviklingsmuligheder

Som SCADA/MES Engineer ligger mit primære fokus på opsætning, udvikling og implementering af vores Mini MES hos kunden. Desuden beskæftiger jeg mig med business intelligence og SCADA-løsninger. Min professionelle baggrund kombinerer en civilingeniøruddannelse i elektroteknologi og erfaring fra fjernstyring af sikringstekniske anlæg til jernbanen. Jeg har været en del af Eltronic siden februar 2021, og jeg vil beskrive virksomheden som rummelig. Her er plads til alle og stor tillid til medarbejderne – det oplever man også som ny medarbejder.

Jeg var stadig forholdsvis ny, da jeg fik nys om et større projekt, som var i støbeskeen. Jeg gik til min manager med ønsket om at komme med på projektet. Selvom jeg var knap så velbevandret på området, blev der vist mig en stor portion tillid. Jeg var med på projektet fra start til slut. Det viser bare, at der er muligheder. Søger man mere ansvar, så eksisterer mulighederne.

Jeg oplever også et udbredt fokus på faglig udvikling i Eltronic. Sidder man med et ønske om at lære nyt, så finder man tiden til det. Der er gode muligheder for opkvalificering via kurser, og søger man nye udfordringer eller en anden type stilling, så møder man lydhørhed og en velvilje til at rykke folk rundt i organisationen. Jeg er tilhænger af den indstilling. Man mærker, at der bliver gjort en indsats for at holde på os medarbejdere.

Perioden med nedlukning og hjemmearbejde har sat tingene i perspektiv for mig og understreget vigtigheden af det sociale arbejdsmiljø. De gode kolleger og fællesskabet i Eltronic er alfa omega. Det er utrolig vigtigt, at man har nogle gode mennesker, man kan med, og som man har lyst til at være på arbejde med. Det finder man her.

Søren F. Johansen - Electrical Engineer

Jobrotation med succes

Jeg begyndte at arbejde hos Eltronic A/S i 2005 som industriel elektriker. Frem til april 2017 arbejdede jeg som tekniker, hvor jeg lavede en række tekniske og elektriske opgaver.

Efter at have arbejdet som tekniker i mere end 10 år, ville jeg gerne have nogle nye udfordringer. Jeg har altid været meget begejstret for IT, og jeg har igennem flere år brugt min fritid på at lære om programmering. I stedet for at kigge efter jobs andre steder, spurgte jeg min manager hos Eltronic, om det ville være muligt for mig at prøve et andet job hos Eltronic. Heldigvis var min manager meget positiv omkring den idé og i april 2017, startede jeg som Automation Engineer. Som en del af overgangen til min nye stilling var jeg på kurser i programmering og automation.

I min nuværende position arbejder jeg primært med tegning af elektriske diagrammer i PC Schematic og elektrisk dokumentation. Derudover er jeg også ansvarlig for indkøb til udvalgte projekter. I min tid hos Eltronic har jeg arbejdet som tekniker på forskellige projekter hos den samme kunde. Jeg arbejder stadig på projekter for de samme kunder, men jeg ser tingene fra et andet perspektiv. Jeg bruger min erfaring fra tidligere i projekterne, og jeg synes, at det er spændende at være med til at følge projekterne fra start til slut. Jeg glæder mig til fortsat at udvide min viden og bruge min erfaring i nye områder.

Bliv en del af vores SCADA/MES Team

Hør Senior Automation Engineer Jens Damsgaard Larsen forklare, hvordan det er at arbejde hos SCADA/MES teamet ved Eltronic A/S.

Karriere

Se vores ledige stillinger her.

Læs mere