Mød en kollega

Tag et øjeblik og bliv lidt klogere på, hvordan det er at arbejde hos Eltronic A/S. Vi tilbyder en bred vifte af stillinger og ansætter mange dygtige og dedikerede medarbejdere. Fælles for dem alle er, at de er specialister inden for deres specifikke felt. Mød nogle af dem her.

Mia Randlev Johansen – System & Sales Engineer

Dynamisk salgsrolle

Som System & Sales Engineer bygger jeg bro mellem de tekniske og de kommercielle kompetencer, som vi har i huset. Jeg er en del af salgsafdelingen, men som uddannet eksportingeniør har jeg en grundviden indenfor både det maskintekniske og det kommercielle område. Det giver mig en solid forståelse for begge fagområder og en klar fordel, når jeg skal fungere som bindeled mellem eksperter fra begge verdener.

Min stilling var nyoprettet, da jeg i starten af 2022 kom til Eltronic. Det har betydet, at jeg har haft stor indflydelse på, hvordan min stilling skulle defineres og formes. Min rolle er blevet forholdsvis dynamisk i den forstand, at mine kompetencer bliver sat i spil netop dér, hvor det giver bedst mening. I salgsprocessen er jeg med til at strømline huset, så alle er med på opgavens indhold, og vi sikrer os, at vi kommer godt fra start. Udfordringen består i at få videreformidlet kundens behov og interesser og få dem omsat til et projektgrundlag, som vores folk i huset kan gå i gang med at arbejde med.

Set med mine øjne, er det unikke ved Eltronic, at vi leverer kundespecifikke løsninger, hvilket betyder, at det oftest er udviklingsprojekter, vi beskæftiger os med. Processen er interessant og projekterne er interessante. Det internationale aspekt er for mig også særligt attraktivt. De kunder, vi arbejder med, er nogle af de helt store spillere – og vores projekter strækker sig uden for landets grænser. Lige nu arbejder jeg på et projekt, som foregår i Mexico, mens jeg på samme tid koordinerer med nogle af vores leverandører i Tyskland. Man oplever kontrasten, og det er en fed udfordring.

Der er ikke mange kvinder i mit fag, men ikke desto mindre føler jeg mig rigtig godt tilpas i rollen hos Eltronic. Jeg oplever et stærkt sammenspil mellem afdelinger og på tværs af lokationer. Alle er professionelle, men ultimativt er alle gode overfor hinanden. Miljøet er også på mange måder familiært – vi er store, men vi er på ingen måde distanceret – og jeg oplever et stort fokus på det hele menneske og arbejdsglæde i hverdagen.

Jes Peter Jessen – Automation Engineer, Robot Specialist

Jagten på millisekunder

I Eltronic er jeg en del af afdelingen Automation Software. I mit team, som er sammensat af specialister, løfter vi opgaven med at sende en maskine ud ad døren i fællesskab. Mit primære ansvarsområde kan siges at være alt, som vedrører robotterne.

Min vej fra mekaniker til jagten på millisekunder, som robotspecialist, begyndte under min uddannelse til maskinmester, hvor jeg fik lov at snuse til automationsfaget. Da jeg i august 2021 startede hos Eltronic, kom jeg fra et mindre automationshus, hvor jeg for første gang stod med en robot i hænderne. Her sled jeg for erfaringerne og tillærte mig store mængder viden på egen hånd. Det er en fin måde at lære på, men det kan også være en langsommelig proces, når man higer efter udvikling og ny viden inden for sit felt.

En af de væsentligste årsager til at Eltronic fik min opmærksomhed, var de muligheder, jeg så i virksomheden. Muligheden for en stejl læringskurve, muligheden for at kunne specialisere sig og muligheden for at kunne arbejde med de helt store kunder, hvor kravene – til både faglighed og produkt – er helt andre. Den udfordring er fed, fordi man skal levere på samtlige parametre.

At man har valgt at samle alle kompetencer in-house i Eltronic, giver en stor frihed og i sidste ende et bedre produkt. Man behøver ikke gå på kompromis, fordi man er bundet af begrænsninger, og man kan agere langt hurtigere. For mig som programmør giver det også en ro at vide, at det produkt vi sender ud ad døren, er et kvalitetsprodukt hele vejen igennem. Der ligger noget faglig stolthed i det for mig.

Når vi udvikler kundespecifikke løsninger i Eltronic, så arbejder vi med den mest optimale teknologi. Der ligger altid en spændende udfordring i at skulle få et materiale til at præsentere sit max. I mit team har vi for nyligt arbejdet med en maskine, hvor vi nørdede med at identificere flaskehalse i jagten på de afgørende millisekunder, som kunne øge maskinens effektivitet. Projekter som dette er noget af det, som motiverer mig allermest i mit job, også selvom det til tider indebærer lange dage og skarpe deadlines.

Thomas Mittag – SCADA/MES Engineer

Gode udviklingsmuligheder

Som SCADA/MES Engineer ligger mit primære fokus på opsætning, udvikling og implementering af vores Mini MES hos kunden. Desuden beskæftiger jeg mig med business intelligence og SCADA-løsninger. Min professionelle baggrund kombinerer en civilingeniøruddannelse i elektroteknologi og erfaring fra fjernstyring af sikringstekniske anlæg til jernbanen. Jeg har været en del af Eltronic siden februar 2021, og jeg vil beskrive virksomheden som rummelig. Her er plads til alle og stor tillid til medarbejderne – det oplever man også som ny medarbejder.

Jeg var stadig forholdsvis ny, da jeg fik nys om et større projekt, som var i støbeskeen. Jeg gik til min manager med ønsket om at komme med på projektet. Selvom jeg var knap så velbevandret på området, blev der vist mig en stor portion tillid. Jeg var med på projektet fra start til slut. Det viser bare, at der er muligheder. Søger man mere ansvar, så eksisterer mulighederne.

Jeg oplever også et udbredt fokus på faglig udvikling i Eltronic. Sidder man med et ønske om at lære nyt, så finder man tiden til det. Der er gode muligheder for opkvalificering via kurser, og søger man nye udfordringer eller en anden type stilling, så møder man lydhørhed og en velvilje til at rykke folk rundt i organisationen. Jeg er tilhænger af den indstilling. Man mærker, at der bliver gjort en indsats for at holde på os medarbejdere.

Perioden med nedlukning og hjemmearbejde har sat tingene i perspektiv for mig og understreget vigtigheden af det sociale arbejdsmiljø. De gode kolleger og fællesskabet i Eltronic er alfa omega. Det er utrolig vigtigt, at man har nogle gode mennesker, man kan med, og som man har lyst til at være på arbejde med. Det finder man her.

Johan H. Albrechtsen – Mechanical Engineer

Nyuddannet med ansvar

I februar 2021 blev jeg færdiguddannet Maskiningeniør fra Aarhus Ingeniørhøjskole. Kort tid efter begyndte jeg som Mechanical Engineer hos Eltronic. Eltronic var kendt for mig, og virksomheden har for mig altid fremstået meget professionel og ordentlig i sin tilgang til både projekter og kunder. Jeg blev utrolig stolt og glad, da jeg landede jobbet i Produktionsteknologi-afdelingen.

Alt lige fra min ansættelsessamtale og onboarding til min modtagelse i afdelingen har foregået på et professionelt plan. Intet er blevet hastet igennem. Der er faste rammer, systemer og procedurer for vores arbejdsgange, og dem bliver man, som ny medarbejder, hurtigt introduceret til. Det giver en tryghed som nyuddannet ingeniør. Hvis jeg skulle sætte et ord på arbejdskulturen hos Eltronic ville det være ordentlighed – både i vores arbejdsgange og til hinanden som kolleger.

I mit daglige arbejde er jeg med til at planlægge, projektere, udvikle samt drifte større maskintekniske anlæg for store industrikunder i Danmark. Min største motivationsfaktor er, at jeg er med til at køre hele processen fra idé til færdig løsning. Som ingeniør bliver man trænet i at overskue og planlægge et længerevarende forløb, og det at se mine inputs bidrage til et bedre slutresultat for kunden. Det er fedt.

I den tid jeg har været hos Eltronic, har jeg fået mere ansvar og er kommet med på større projekter. Samtidig bliver jeg mødt af flere konkrete og kortere deadlines, hvor jeg kan mærke, at forventningerne til mig er vokset i takt med min anciennitet. Der har altid været en respekt for, at jeg var nyuddannet, men fordi jeg tidligt i min ansættelse viste initiativ og påtog mig ansvar, så har jeg løbende fået flere muligheder og lov til at præge mit arbejde. Muligheden for indflydelse er afgørende for mig og min arbejdsglæde.

Brian Borchert - SCADA/MES Engineer

Onboarding & Teamwork

Jeg startede med at arbejde hos Eltronic i sommeren 2020 som SCADA/MES ingeniør. Jeg kommer dog fra en hel anden branche, da jeg har en kandidat i italiensk og filosofi og er uddannet folkeskolelærer. Men i slutningen af 2018 begyndte jeg at interessere mig for IT og alle de mange muligheder, der er med softwareudvikling og kodning. Jeg har taget nogle enkelte IT-fag, men ellers er det meste af min IT-viden noget, som jeg har tillært mig selv. Jeg sætter derfor stor pris på, at Eltronic kunne se mit potentiale og var villige til at give mig en chance.

Min introduktion til Eltronic og SCADA/MES har været god, og den har foregået i det rigtige tempo. Der har været tid til at få opbygget nogle gode vaner og sætte sig ordentligt ind i, hvordan man arbejder med projekter i virksomheden. Jeg har fået støtte fra en mentorordning, men generelt synes jeg, at alle mine kollegaer har været virkelig gode til at hjælpe. På trods af travlhed, er jeg ikke en eneste gang blevet mødt af et nej, hvis jeg spurgte om hjælp.

Nogle af de ting, som jeg rigtig godt kan lide ved at arbejde hos Eltronic, er, at man altid bliver mødt af en positiv stemning uanset, hvor man er i organisationen. Eltronic har en kultur, hvor der arbejdes professionelt, gode ideer føres ud i livet, og man gør tingene færdige – vi efterlader ikke nogen løse ender i projekter. Det er et princip, der passer godt til mig, og det siger rigtig meget om Eltronic som virksomhed.

Søren F. Johansen - Electrical Engineer

Jobrotation med succes

Jeg begyndte at arbejde hos Eltronic A/S i 2005 som industriel elektriker. Frem til april 2017 arbejdede jeg som tekniker, hvor jeg lavede en række tekniske og elektriske opgaver.

Efter at have arbejdet som tekniker i mere end 10 år, ville jeg gerne have nogle nye udfordringer. Jeg har altid været meget begejstret for IT, og jeg har igennem flere år brugt min fritid på at lære om programmering. I stedet for at kigge efter jobs andre steder, spurgte jeg min manager hos Eltronic, om det ville være muligt for mig at prøve et andet job hos Eltronic. Heldigvis var min manager meget positiv omkring den idé og i april 2017, startede jeg som Automation Engineer. Som en del af overgangen til min nye stilling var jeg på kurser i programmering og automation.

I min nuværende position arbejder jeg primært med tegning af elektriske diagrammer i PC Schematic og elektrisk dokumentation. Derudover er jeg også ansvarlig for indkøb til udvalgte projekter. I min tid hos Eltronic har jeg arbejdet som tekniker på forskellige projekter hos den samme kunde. Jeg arbejder stadig på projekter for de samme kunder, men jeg ser tingene fra et andet perspektiv. Jeg bruger min erfaring fra tidligere i projekterne, og jeg synes, at det er spændende at være med til at følge projekterne fra start til slut. Jeg glæder mig til fortsat at udvide min viden og bruge min erfaring i nye områder.

Bliv en del af vores SCADA/MES Team

Hør Senior Automation Engineer Jens Damsgaard Larsen forklare, hvordan det er at arbejde hos SCADA/MES teamet ved Eltronic A/S.

Karriere

Se vores ledige stillinger her.

Læs mere